Room reservation

When a room is on the markplace for renting we have following procedure for reservation:

[English]
Hi,

Due to the high number of no-shows and ghost reservations, I am now requesting a reservation fee of 25 euros to ensure that you are serious about booking. Over the past two weeks, there have been more than 10 instances of no-shows and ghost reservations, which is becoming excessive. This motivation check is necessary as I have several rooms available for rent, and dealing with no-shows and ghost reservations takes up a significant amount of time.

If you have a genuine interest and would like to come and view the room, I can reserve it for 2 days. To secure the reservation, I will charge a reservation fee of 25 euros. The payment for this reservation fee must be made within 8 hours into my account; otherwise, I will offer the same opportunity to another interested party and cancel the reservation. If the reserved person decides to take the room, the reservation fee will be deducted from the first month’s rent.

If you could provide me with your email address, I will add you to my bookkeeping system and send you an invoice for the 25 euros reservation fee. After the payment is made, we can arrange a meeting here to show you the room. For more information about the surroundings of the building, you can find additional details on our website: [ww w.noo rderw eg .nl].

Thank you for your understanding and cooperation.

Sincerely,
Team Inspiring Spaces, inspiring people… Noorderweg.nl

[Dutch]
Beste,

Vanwege het grote aantal no-shows en spookreserveringen vraag ik nu om een reserveringskosten van 25 euro om er zeker van te zijn dat je serieus bent over de boeking. In de afgelopen twee weken zijn er meer dan 10 gevallen geweest van no-shows en spookreserveringen, wat buitensporig wordt. Deze motivatiecontrole is noodzakelijk, omdat ik meerdere kamers beschikbaar heb voor verhuur en het omgaan met no-shows en spookreserveringen veel tijd in beslag neemt.

Als je oprecht geïnteresseerd bent en de kamer wilt komen bekijken, kan ik deze gedurende 2 dagen voor je reserveren. Om de reservering te bevestigen, breng ik 25 euro reserveringskosten in rekening. De betaling voor deze reserveringskosten moet binnen 8 uur op mijn rekening staan; anders bied ik dezelfde mogelijkheid aan een andere geïnteresseerde aan en annuleer ik de reservering. Als de gereserveerde persoon besluit de kamer te nemen, wordt de reserveringskosten verrekend met de eerste maand huur.

Als je mij je e-mailadres kunt geven, voeg ik je toe aan mijn boekhoudsysteem en stuur ik je een factuur voor de reserveringskosten van 25 euro. Na de betaling kunnen we hier een ontmoeting regelen om je de kamer te laten zien. Voor meer informatie over de omgeving van het gebouw kun je aanvullende details vinden op onze website: [ww w.noo rderw eg .nl].

Bedankt voor je begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Team Inspiring Spaces, inspiring people… Noorderweg.nl

[Spanish]
Hola,

Debido al alto número de no-shows y reservas fantasmas, ahora solicito una tarifa de reserva de 25 euros para asegurarme de que estés interesado en hacer la reserva en serio. Durante las últimas dos semanas, ha habido más de 10 casos de no-shows y reservas fantasmas, lo cual es excesivo. Esta verificación de motivación es necesaria ya que tengo varias habitaciones disponibles para alquilar y lidiar con no-shows y reservas fantasmas consume mucho tiempo.

Si tienes un interés genuino y deseas venir a ver la habitación, puedo reservarla para ti durante 2 días. Para asegurar la reserva, cobraré una tarifa de reserva de 25 euros. El pago de esta tarifa de reserva debe realizarse en un plazo de 8 horas en mi cuenta; de lo contrario, ofreceré la misma oportunidad a otra persona interesada y cancelaré la reserva. Si la persona reservada decide tomar la habitación, la tarifa de reserva se descontará del primer mes de alquiler.

Si me proporcionas tu dirección de correo electrónico, te agregaré a mi sistema contable y te enviaré una factura por la tarifa de reserva de 25 euros. Después de realizar el pago, podemos coordinar una reunión aquí para mostrarte la habitación. Para obtener más información sobre los alrededores del edificio, puedes encontrar detalles adicionales en mi sitio web: [ww w.noo rderw eg .nl].

Gracias por tu comprensión y cooperación.

Atentamente,
Team Inspiring Spaces, inspiring people… Noorderweg.nl